Budżet obywatelski w GMINIE PAKOŚĆ

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  • Kampania informacyjno-edukacyjna 20.05.2019 00:00
  • Zgłaszanie projektów 27.05.2019 00:00 12.07.2019 23:59
  • Weryfikacja zgłoszonych projektów 15.07.2019 00:00 30.08.2019 23:59
  • Prezentacja projektów 31.08.2019 00:00
  • Głosowanie 02.09.2019 00:00 30.09.2019 23:59
  • Ogłoszenie wyników 23.10.2019 12:00